Transformeer het hele bedrijf

met Geen reacties

Stap #5 in een succesvolle digitale transformatie is het hele bedrijf transformeren. Het voltallige bestuur moet de transformatie steunen en uitvoeren omdat deze over alle functies heen plaatsvindt.

Als je één proces digitaliseert, bijvoorbeeld klantenservice. dan kan het niet goed werken tenzij de processen die ermee verbonden zijn,zoals ordermanagement, ook digital zijn. Het overhevelen van informatie tussen analoog en digitaal veroorzaakt vertraging, fouten en mogelijk ontevreden klanten.

Een transformatie binnen een silo is lastig te handhaven over de lange termijn omdat informatie en systemen op elkaar aangesloten en consistent moeten zijn. Het op elkaar afstemmen van inconsistente informatie uit verschillende systemen is verspillende bezigheid en een hoofdpijndossier waar je ver vandaan wilt blijven!

Op dit moment denken veel managementteams over digitale transformatie. Ze zijn op zoek naar robuuste processen die geen fysieke overdracht van gegevens nodig hebben.

Kijk verder dan online vergaderen naar hoe je de processen van begin tot eind kunt digitaliseren. Wellicht krijg je lagere kosten en meer tevreden werknemers erbij.

© 2020 Veridia Consulting