Kiezen tussen RPA en AI

met Geen reacties

Ik heb me verdiept in Robotic Process Automation (RPA), wat inhoudt dat je software gebruikt om simpele taken te automatiseren zodat ze niet meer door mensen gedaan hoeven te worden. RPA bootst activiteiten na zoals scrollen, klikken en typen in computerschermen.

Het wordt gebruikt om een proces uit te voeren dat goed gedefinieerd is en een voorspelbaar resultaat oplevert. In die zin is het een simpelere en toegankelijkere technologie dan AI. Dat laatste is een black box dat een resultaat levert zonder dat het duidelijk is hoe het ertoe gekomen is.

Intelligente automatisering (bron: CFB Bots)

Tijdens een digitale transformatie zullen veel processen worden gedigitaliseerd (of zelfs geëlimineerd). In de grafiek hierboven staan RPA en AI als verschillende technieken om het werk van mensen te automatiseren. De procesgedreven aanpak automatiseert acties die geen complexe besluitvorming nodig hebben, terwijl de datagedreven aanpak de complexe besluitvorming automatiseert (en dan weer een persoon of RPA nodig heeft om de bijbehorende actie uit te voeren).

RPA is simpeler, voorspelbaarder en makkelijker te inspecteren en controleren, dus verwacht ik dat er minder hordes moeten worden genomen om het in processen toe te passen dan AI. Ik weet niet zeker of er een evolutie zal zijn van een procesgedreven naar een datagedreven aanpak, als een soort maturiteit. Voor mij zijn zij twee verschillende manieren om iets voor elkaar te krijgen, expliciet versus impliciet.

Wat vinden jullie? Waar zou je RPA toepassen en waar AI?

© 2020 Veridia Consulting